Publications

1. Books

2. Edited Volumes and Special Issues

 • Keski-ikä — Kulttuurihistoria. Toim. Marjo Kaartinen ja Hannu Salmi. Helsinki: SKS, 2022 (203 s.)
 • The Routledge Companion to Cultural History in the Western World. Eds. Alessandro Arcangeli, Jörg Rogge and Hannu Salmi. New York: Routledge, 2020 (583 p.)
 • Crossing Borders, Crossing Cultures: Popular Print in Europe 1450-1900. Eds. Massimo Rospocher, Jeroen Salman and Hannu Salmi. De Gruyter Oldenbourg, 2019 (320 p.)
 • Catastrophe, Gender and Urban Experience, 1648–1920. Eds. Deborah Simonton and Hannu Salmi. Routledge, New York 2017 (268 p.), paperback 2019.
 • Maamme. Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria. Toim. Marjo Kaartinen, Hannu Salmi ja Marja Tuominen. SKS, Helsinki 2016 (494 p.)
 • Travelling Notions of Culture in Early Nineteenth-Century Europe. Eds. A. Nivala, H. Salmi & J. Sarjala. Routledge, New York 2016 (210 p.), paperback 2019.
 • Armas Järnefelt: Kompositör och kapellmästare i Finland och Sverige. Red. Hannu Salmi & Lasse Zilliacus. SLS, Helsinki 2014/Atlantis, Stockholm 2015. (324 p.)
 • Kiekkokansa. Toim. Benita Heiskanen ja Hannu Salmi. Teos, Helsinki 2015. (304 p.)
 • Terveyttä kulttuurin ehdoilla. Näkökulmia kulttuuriseen terveystutkimukseen. Toim. Marja-Liisa Honkasalo ja Hannu Salmi. k&h, Turku 2012. (475 s.)
 • Historical Comedy on Screen: Subverting History with Humour. Edited by Hannu Salmi. Intellect, Bristol & Chicago 2011. (208 p.)
 • Menneen ja tulevan välillä: 1800-luvun kulttuurihistorian lukukirja. Toim. Hannu Salmi. k&h, Turku 2011 (302 p.)
 • Armas Järnefelt, kahden maan mestari. Toim. Hannu Salmi. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1204. SKS, Helsinki 2009 (438 s.)
 • Suomalainen muotoilu. Kohti kestäviä valintoja. [Osa 3] Toim. Susann Vihma, Hannu Kähönen, Matti Peltonen, Hannu Salmi, Marketta Kotilainen, Riitta-Liisa Kuosmanen. Weilin+Göös, Helsinki 2009 (319 s.)
 • Suomalainen muotoilu. Esineistä teollisuustuotteiksi. [Osa 2] Toim. Susann Vihma, Hannu Kähönen, Matti Peltonen, Hannu Salmi, Marketta Kotilainen, Riitta-Liisa Kuosmanen. Weilin+Göös, Helsinki 2009 (304 s.)
 • Suomalainen muotoilu. Käsityöstä muotoiluun. Toim. Susann Vihma, Hannu Kähönen, Matti Peltonen, Hannu Salmi, Marketta Kotilainen, Riitta-Liisa Kuosmanen. Weilin+Göös, Helsinki 2008 (303 s.)
 • History of Stardom Reconsidered. The refereed proceedings of the inaugural conference of IIPC, University of Turku, 9-11 November 2006. Edited by Kari Kallioniemi, Kimi Kärki, Janne Mäkelä & Hannu Salmi. IIPC Publication Series 1. International Institute for Popular Culture, Turku 2007. (153 p.)
 • History in Words and Images. Proceedings of the Conference on Historical Representation held at the University of Turku, Finland, 26–28 September 2002. Edited by Hannu Salmi. Turku: University of Turku 2005 (336 p.)
 • Pohjan tähteet. Populaarikulttuurin kuva suomalaisuudesta. Toim. Hannu Salmi ja Kari Kallioniemi. BTJ Kirjastopalvelu Oy, Helsinki 2000. (344 p.)
 • Lähikuva 1/1998. Sarjakuvaerikoisnumero ”Ruudun takaa”. Toim. Hannu Salmi. Turku. (82 p.)
 • Varjojen valtakunta. Elokuvahistorian lukemisto. Toim. Anu Koivunen ja Hannu Salmi. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja, sarja A:9. Turku 1997. (212 p.)
 • Pajasta palatsiin. Turun elokuvaelämän historia. Toimittaneet Ari Honka-Hallila, Hanna Kangasniemi ja Hannu Salmi. Turku 1997. (256 p.)
 • Lähikuva 2/1996. Teemana musiikki ja ääni. Toim. Henry Bacon ja Hannu Salmi.
 • Lopun alku. Katastrofien historiaa ja nykypäivää. Turun yliopiston historian laitos. Julkaisuja n:o 39. Turku 1996. (230 p.)
 • Lähikuva 1/1995. Teemanumero: Internet. Toim. Hannu Salmi ja Tapio Onnela.
 • Elokuvahistorian lukukirja. Toimittanut Hannu Salmi. Toinen, uudistettu painos. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja, sarja A:9. Turku 1995. (151 p.)
 • Elokuvahistorian lukukirja. Toimittanut Hannu Salmi. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja, sarja A:9. Turku 1993. (115 p.)
 • Lähikuva 4/1990. Teemanumero: Elokuva ja historia. Toim. Hannu Salmi.
 • Nordic Cinema Studies – Nordisk filmforskning. Ed. by Hannu Salmi. Turku 1988.

3. Refereed Articles and Chapters

 • “Using word vector models to trace conceptual change over time and space in historical newspapers, 1840–1914”, DHQ: Digital Humanities Quarterly, 16:2, 2022, written by Verheul Jaap, Salmi Hannu, Riedl Martin, Nivala Asko, Viola Lorella, Keck Jana, Bell Emily, http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/16/2/000550/000550.html
 • “Infectious Media: Cholera and the Circulation of Texts in the Finnish Press, 1860–1920“, Media History, 2022, written by Sofia Paasikivi, Hannu Salmi, Aleksi Vesanto and Filip Ginter, https://doi.org/10.1080/13688804.2022.2054408
 • “‘Lord Save Us from Champions like This’: The Sonny Liston-Muhammad Ali Heavyweight Championship Bouts as Transnational Sporting Culture in 1960s Finland”, American Studies in Scandinavia, 53:1 (2021), pp. 43-64, written with Benita Heiskanen
 • ‘Of a Human Satellite’: Cassius Clay/Muhammad Ali in Cold War Finnish Television Culture, 1960–1965, Historical Journal of Film, Radio and Television, 2021, DOI: 10.1080/01439685.2021.1948219, written with Benita Heiskanen.
 • “Epilogue: Cultural History in Retrospect.” Alessandro Arcangeli, Jörg Rogge and Hannu Salmi, eds., The Routledge Companion to Cultural History in the Western World. New York: Routledge, 2020, pp. 568–572.
 • “Embryonic modernity: infectious dynamics in early nineteenth-century Finnish culture.” International Journal for History, Culture and Modernity (8) 2020, co-authored with Jukka Sarjala and Heli Rantala, open access at https://brill.com/view/journals/hcm/aop/article-10.1163-22130624-00802001/article-10.1163-22130624-00802001.xml
 • “The reuse of texts in Finnish newspapers and journals, 1771–1920: A digital humanities perspective”, Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History, 2020, co-authored between
  Hannu Salmi , Petri Paju , Heli Rantala , Asko Nivala , Aleksi Vesanto & Filip Ginter, open access at https://doi.org/10.1080/01615440.2020.1803166
 • “Emotional Contagions: Franz Liszt and the Materiality of Celebrity Culture in the 1830s and 1840s”, Feelings Materialized: Emotions, Bodies, and Things in Germany, 1500-1900. Eds. Derek Hillard, Heikki Lempa, and Russell Spinney. Berghahn, 2020 (pp. 41–61).
 • ”Suodatinkahvia hienoksi leikattuna”. Kahvinkeitin ja suomalaisten kotien modernisaatio 1950-luvulta 1970-luvulle, Tekniikan Waiheita Vol. 38 Nro 2, 2020: 6–21.
 • “Spreading News in 1904: The Media Coverage of Nikolay Bobrikov’s Shooting”, Media History, 2019, co-authored by Mila Oiva, Asko Nivala, Hannu Salmi, Otto Latva, Marja Jalava, Jana Keck, Laura Martínez Domínguez, and James Parker, DOI: https://doi.org/10.1080/13688804.2019.1652090
 • ”Tekstien uudelleenkäyttö suomalaisessa sanoma- ja aikakauslehdistössä 1771–1920 – Digitaalisten ihmistieteiden näkökulma”, Historiallinen Aikakauskirja 1/2019, 53–67, co-authored by Heli Rantala, Asko Nivala, Petri Paju, Reetta Sippola, Aleksi Vesanto and Filip Ginter.
 • “The Long-Term Reuse of Text in the Finnish Press, 1771–1920”, Proceedings of the 4th Digital Humanities in the Nordic Countries 2019. Copenhagen, Denmark 6–8 March 2019, co-authored by Hannu Salmi, Heli Rantala, Aleksi Vesanto and Filip Ginter, http://ceur-ws.org/Vol-2364/36_paper.pdf
 • “Yves Montand in the USSR. Mixed Messages of Post-Stalinist/Western Cultural Encounters.” Edited by Simo Mikkonen, Jari Parkkinen, and Giles Scott-Smith. Entangled East and West: Cultural Diplomacy and Artistic Interaction during the Cold War. De Gruyter Oldenbourg, 2018, 241-264, co-authored by Bruce Johnson, Mila Oiva and Hannu Salmi
 • “History and Virtual Topology: The Nineteenth-Century Press as Material Flow”, Historein Vol. 17, No 2 (2018), co-authored by Asko Nivala, Hannu Salmi and Jukka Sarjala, DOI: http://dx.doi.org/10.12681/historein.14612
 • “Återanvändningen av text i den finska tidningspressen 1771–1853”, Historisk Tidskrift för Finland 1/2018: 46–76. Co-authored by Hannu Salmi, Asko Nivala, Heli Rantala, Reetta Sippola, Aleksi Vesanto, Filip Ginter, https://journal.fi/htf/article/view/80405
 • “‘Älkää milloinkaan kostako!’: 1918 – Mies ja hänen omatuntonsa”, Lähikuva 1/2018: 29-43, https://journal.fi/lahikuva/article/view/70450
 • ”Suomi, kulttuurihistoria ja kulttuurisuuden haaste”, Historiallinen Aikakauskirja 4/2017: 417–425, https://www.academia.edu/38173347/Suomi_kulttuurihistoria_ja_kulttuurisuuden_haaste
 • “Catastrophe, Emotions and Guilt – The Great Fire of Turku 1827”, Catastrophe, Gender and Urban Experience, 1648–1920. Eds. Deborah Simonton and Hannu Salmi. Routledge, New York 2017.
 • “Introduction”, Catastrophe, Gender and Urban Experience, 1648–1920. Eds. Deborah Simonton and Hannu Salmi. Routledge, New York 2017 (written together with Deborah Simonton)
 • “Applying BLAST to Text Reuse Detection in Finnish Newspapers and Journals, 1771–1910”, Proceedings of the 21st Nordic Conference of Computational Linguistics. Gothenburg, Sweden, 23–24 May 2017 (Linköping 2017), 54–58, http://www.ep.liu.se/ecp/133/010/ecp17133010.pdf (co-authored by Aleksi Vesanto, Asko Nivala, Heli Rantala, Tapio Salakoski, Hannu Salmi and Filip Ginter)
 • “A System for Identifying and Exploring Text Repetition in Large Historical Document Corpora”, Proceedings of the 21st Nordic Conference of Computational Linguistics. Gothenburg, Sweden, 23–24 May 2017 (Linköping 2017), 330–333, http://www.ep.liu.se/ecp/131/049/ecp17131049.pdf (co-authored by Aleksi Vesanto, Asko Nivala, Tapio Salakoski, Hannu Salmi and Filip Ginter)
 • ”Matti ja Teppo – kansanlaulajat ja muuttuva musiikkikulttuuri”, Toisen soinnun etsijät. Turkulaisen populaarimusiikin villit vuodet 1970–2017. Toim. Pertti Grönholm ja Kimi Kärki. Turun Historiallinen Yhdistys, Turku 2017, 53–61.
 • ”Viral Virtuosity and the Itineraries of Celebrity Culture”, Travelling Notions of Culture in Early Nineteenth-Century Europe. Eds. A. Nivala, H. Salmi & J. Sarjala. Routledge, New York 2016: 135–153.
 • ”Introduction”, Travelling Notions of Culture in Early Nineteenth-Century Europe. Eds. A. Nivala, H. Salmi & J. Sarjala. Routledge, New York 2016: 1–15 (written together with Asko Nivala and Jukka Sarjala)
 • ”Ungdomsår och början på karriären (1896-1907)”, Armas Järnefelt: Kompositör och kapellmästare i Finland och Sverige. Red. Hannu Salmi & Lasse Zilliacus. SLS, Helsinki 2014/Atlantis, Stockholm 2015: 11–82.
 • “Porthanin arkku ja historian perintö”, Auraica, 6, 2015: 21–32.
 • “Maisema ja muisti Delmer Davesin lännenelokuvissa 1950–1959”, Wider Screen, 1–2, 2015 (online).
 • “Memory Boxes”, Memory Boxes: An Experimental Approach to Cultural Transfer in History, 1500-2000. Eds. Heta Aali, Anna-Leena Perämäki & Cathleen Sarti. Reihe Manzer Historische Kulturwissenschaften Vol. 22. Transcript, Bielefeld 2014: 11–20.
 • “Encapsulating Visions of Nationhood: Finland (1911) as a Memory Box”, Memory Boxes: An Experimental Approach to Cultural Transfer in History, 1500-2000. Eds. Heta Aali, Anna-Leena Perämäki & Cathleen Sarti. Reihe Manzer Historische Kulturwissenschaften Vol. 22. Transcript, Bielefeld 2014: 177–194.
 • “The Witness, Memory and the Truths of the Past. Modes of Narrating History in Hans Jürgen Syberberg’s Winifred Wagner (1975)”, Storia della Storiografia, 63, 1/2013: 107-122.
 • ”Imagining West Berlin: Spatiality and History in Wim Wenders’ Wings of Desire, 1987”, Frontiers of Screen History: Imagining European Borders in Cinema, 1945-2010. Eds. Raita Merivirta, Heta Mulari, Kimmo Ahonen, Rami Mähkä. Intellect, Bristol 2013: 17-39.
 • ”Cinema and the City”, The Oxford Handbook of Cities in World History. Edited by Peter Clark. Oxford University Press, Oxford 2013: 737-752.
 • “World War II and Scandinavian Cinema”, Journal of Scandinavian Cinema, Vol. 2 no. 3 (2012): 201-212 (co-authors: Bjorn Sorenssen, Edvin Vestergaard & Jan Olsson).
 • “Intermediality in the Visions of ‘World Television’ in the 1970s: A Cultural Historical Approach”, Intermediality and Change. Eds. Juha Herkman, Taisto Hujanen, Paavo Oinonen. Tampere University Press, Tampere 2012: 118-144.
 • “Katarina ja sadan miekan mies. Keskiajan ja uuden ajan alun elokuvallinen Turku”, Turun tuomiokirkon suojissa. Pohjoinen hiippakuntakeskus keskiajan ja uuden ajan alun Euroopassa. Toim. Marika Räsänen, Reima Välimäki ja Marjo Kaartinen. Historia mirabilis 8. Turun Historiallinen Yhdistys, Turku 2012: 241-265.
 • “Aistien historia: kohteet ja menetelmät”, Tulkinnan polkuja. Kulttuurihistorian tutkimusmenetelmiä. Toim. Asko Nivala & Rami Mähkä. cultural history – kulttuurihistoria 10. k&h, Turku 2012. (co-author Bruce Johnson)
 • “Traditions of Cultural History in Finland, 1900–2000”, Cultural History in Europe: Institutions – Themes – Perspectives. Rihe Manzer Historische Kulturwissenschaften. Transcript, Bielefeld 2011: 45-62.
 • “Introduction: Mad History of the World”, Historical Comedy on Screen; Subverting History with Humour. Edited by Hannu Salmi. Intellect, Bristol & Chicago 2011: 7-30.
 • “Cultural History, the Possible, and the Principle of Plenitude”, History and Theory 50 (May 2011): 171–187.
 • “Todistaja, muisti ja menneisyyden totuudet. Historiasta kertomisen keinot Hans-Jürgen Syberbergin elokuvassa Winifred Wagner (1975)”, Medeiasta pronssisoturiin. Toim. Pertti Grönholm ja Anna Sivula. Historia Mirabilis 6. Turun Historiallinen Yhdistys, Turku 2010: 136-157.
 • “Kulttuurihistoria, mahdollinen ja runsauden periaate”, Kulttuurihistoriallinen katse. Toim. Heli Rantala & Sakari Ollitervo. Cultural History – Kulttuurihistoria 8. k&h, Turku 2010: 338-359.
 • “Nuoruusvuodet ja uran alkutaival (1869-1907)”, Armas Järnefelt, kahden maan mestari. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1204. Toim. Hannu Salmi. SKS, Helsinki 2009: 11-85.
 • “Hedy Lamarr, moderni ja tähteyden muutos 1933-1938”, Elokuva historiassa, historia elokuvassa. Toim. Heta Mulari & Lauri Piispa. k&h, Turku 2009: 115-150.
 • “From Sampo to The Age of Iron: Cinematic Interpretations of the Kalevala.” Journal of Finnish Studies Vol. 13, no. 2, Dec. 2009: 73-84, co-author: Kimmo Laine
 • “Introduction: Stars, History, and the Media”, History of Stardom Reconsidered. The refereed proceedings of the inaugural conference of IIPC, University of Turku, 9-11 November 2006. Edited by Kari Kallioniemi, Kimi Kärki, Janne Mäkelä & Hannu Salmi. IIPC Publication Series 1. International Institute for Popular Culture, Turku 2007: I-VII. (co-authors: Kari Kallioniemi, Kimi Kärki, Janne Mäkelä)
 • “Televisio eilen, tänään, huomenna”, Television viisi vuosikymmentä. Suomalainen televisio ja sen ohjelmat 1950-luvulta digiaikaan. Toim. Juhani Wiio. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2007: 13-31. (co-author: Jukka Kortti)
 • “‘Oh, but you should come to Bayreuth instead!’. Early Scandinavian and Baltic Encounters with Der Ring des Nibelungen”, wagnerspectrum 2/2006: 93-115.
 • ”Sylvi.” In: The Cinema of Scandinavia. Edited by Tytti Soila. Preface by Jacob Neiiendam. London & New York: Wallflower Press 2005: 25-33.
 • “Success and the Self-Made Man”, Columbia Companion to American History on Film. Edited by Peter C. Rollins. Columbia University Press, New York 2004, p. 596-602. (paperback in 2006)
 • ”Composing the Past: Music and the Sense of History in Hollywood Epics of the 1950s and Early 1960s”, Screening the Past Issue 5, 1998 (15 p.).
 • ”The Indian of the North. Western Traditions and Finnish Indians”, Hollywood’s Indian. The Portrayal of Native Americans in Film. Edited by Peter C. Rollins and John E. O’Connor. The University Press of Kentucky, Lexington, Kentucky 1998, p. 39-57.
 • ”Tulevan pahan pelko”, Riskikirja. Uhat, mahdollisuudet ja asiantuntijuus epävarmuuden yhteiskunnassa. Toim. Pirkkoliisa Ahponen. SoPhi. Yhteiskuntatieteiden, valtio-opin ja filosofian julkaisuja 9. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 1997, p. 39-65.
 • ”Film as Historical Narrative”, Film-Historia, Vol. V, No. 1 (1995), p. 45-54.

4. Other Research Articles and Book Chapters

 • ”Kultainen nuoruus”, teoksessa Keski-ikä — Kulttuurihistoria. Toim. Marjo Kaartinen ja Hannu Salmi. Helsinki: SKS, 2022, 70-95.
 • ”’Muusien asuinsija’ – Turku vuoden 1827 katastrofiuutisoinnissa.” Historia nyt! 3, 2020: 46–48.
 • ”Viraalisuus – kulttuurihistoriallinen näkökulma”, Niin & näin 1/2018: 71–79.
 • “Big Data ja Porthan”, Auraica Vol. 7, 2016: 91–95.
 • “Kiekkokansa ryhmäkuvassa”, Kiekkokansa. Toim. Benita Heiskanen ja Hannu Salmi. Teos, Helsinki 2015: 13–46.
 • ”Dorn, Heinrich”, The Cambridge Wagner Encyclopedia, ed. Nicholas Vazsonyi. Cambridge University Press, New York 2013, pp. 103-104.
 • ”Königsberg”, The Cambridge Wagner Encyclopedia, ed. Nicholas Vazsonyi. Cambridge University Press, New York 2013, p. 232.
 • ”Riga”, The Cambridge Wagner Encyclopedia, ed. Nicholas Vazsonyi. Cambridge University Press, New York 2013, pp. 492-493.
 • ”Russia”, The Cambridge Wagner Encyclopedia, ed. Nicholas Vazsonyi. Cambridge University Press, New York 2013, pp. 509-510.
 • ”Serov, Alexander”, The Cambridge Wagner Encyclopedia, ed. Nicholas Vazsonyi. Cambridge University Press, New York 2013, p. 530.
 • ”St. Petersburg”, The Cambridge Wagner Encyclopedia, ed. Nicholas Vazsonyi. Cambridge University Press, New York 2013, p. 511.
 • “Suomalainen mäkikotka”, Mitä Matti tarkoittaa? Esseitä Matti Nykäsestä. Toim. Benita Heiskanen. Savukeidas, Turku 2013: 13-30.
 • “Aboagora haastaa raja-aitoja”, Turku 2011 – Tieteen kulttuuripääkaupunki. Turku 2011 – The Capital of Science and Culture. Toimittaneet/Edited by Jukka Vahlo & Sampo Ruoppila. Turku 2011 Foundation, Turku 2013: 143-147.
 • “Aboagora Challenges Boundaries”, Turku 2011 – Tieteen kulttuuripääkaupunki. Turku 2011 – The Capital of Science and Culture. Toimittaneet/Edited by Jukka Vahlo & Sampo Ruoppila. Turku 2011 Foundation, Turku 2013: 142-146.
 • “Johdanto”, Terveyttä kulttuurin ehdoilla. Näkökulmia kulttuuriseen terveystutkimukseen Toim. Marja-Liisa Honkasalo ja Hannu Salmi. k&h, Turku 2012: 7-24. (co-authored with Marja-Liisa Honkasalo & Veikko Launis)
 • “Jälkisanat”, Terveyttä kulttuurin ehdoilla. Näkökulmia kulttuuriseen terveystutkimukseen Toim. Marja-Liisa Honkasalo ja Hannu Salmi. k&h, Turku 2012: 470-473. (co-authored with Marja-Liisa Honkasalo)
 • “‘Kuin taikalyhty ilman valoa!’ Max Ophüls, ystävyys ja historia”, Ritvan ystäväkirja. Toim. Maarit Leskelä-Kärki, Kirsi Tuohela ja Kaisa Vehkalahti. k&h, Turku 2012: 263-270.
 • “Verinen virta ja menneisyyden muisto”, Euroopan historia. Henki ja elämä. Toim. Tuomas Heikkilä, Marjo Kaartinen, Taneli Kukkonen, Liisa Suvikumpu, Teija Tiilikainen. WSOY, Helsinki 2012: 110-137.
 • “Menneen muisto ja tulevan pelko”, Euroopan historia. Henki ja elämä. Toim. Tuomas Heikkilä, Marjo Kaartinen, Taneli Kukkonen, Liisa Suvikumpu, Teija Tiilikainen. WSOY, Helsinki 2012: 330-361.
 • “Kirjojen narrit ja orjat.” Teoksessa Flaubert, Gustave: Bibliomania. Suomentanut Antti Nylén. Faros-kustannus, Turku 2012: 57-84.
 • “Tarina, menneisyys, identiteetti”, Tiedosta terveys. Vuoropuhelua kulttuurisesta hyvinvoinnista. Toim. Liisa Reunanen. Tieteen ja kulttuurin Turku, hyvinvoiva kaupunki. Turun yliopisto, Turku 2012: 40-47. (co-author Veikko Launis)
 • “Johdanto”, Menneen ja tulevan välillä: 1800-luvun kulttuurihistorian lukukirja. Toim. Hannu Salmi. k&h, Turku 2011: 7–14.
 • “Northern Cycles: Swedish and Finnish Encounters with Der Ring des Nibelungen.” In: Schmid-Reiter, I. (ed.): Richard Wagners Der Ring des Nibelungen. Europäische Traditionen und Paradigmen. Schriften der Europäischen Musiktheater-Akademie. Wien: ConBrio Verlagsgesellschaft, 2010: 127-139.
 • “Finnish Culture and Internationalisation Strategies”, Challenges for Finland and Democracy. Parliament of Finland Centennial 12. Edita, Helsinki 2009: 340-357.
 • “Den finländska kulturen och internationaliseringsstrategier”, Finlands och demokratins utmaningar. Finlands riksdag 100 år. Edita, Helsingfors 2009: 336-353.
 • “El context: Die Meistersinger von Nürnberg”, Temporada d’òpera 2008-2009. Amics del Liceu, amb la collaboració de Generalitat de Catalunya & Gran Teatre del Liceu, Barcelona 2008: 110-113.
 • “Intohimoa ja aatteita. Esinekulttuurin murros 1800-luvulla”, Suomalainen muotoilu. Käsityöstä muotoiluun. Toim. Susann Vihma, Hannu Kähönen, Matti Peltonen, Hannu Salmi, Marketta Kotilainen, Riitta-Liisa Kuosmanen. Weilin+Göös, Helsinki 2008: 46-87.
 • “Suomalainen kulttuuri ja kansainvälistymisen strategiat”, Suomen ja kansanvallan haasteet. Suomen eduskunta 100 vuotta, osa 12. Edita, Helsinki 2008: 330-347.
 • “Esipuhe”, Kritiikki 1958-2008. Turun yliopiston historianopiskelijoiden aineyhdistyksen 50-vuotisjuhlajulkaisu. Turku 2008: 10-11.
 • ”Johdanto: Tietotekniikan välimuisti”, Hannu Salmi, Petri Paju, Jussi Parikka, Petri Saarikoski, Tanja Sihvonen ja Jaakko Suominen: Välimuistiin kirjoitetut. Lukuja Suomen tietoteknistymisen kulttuurihistoriaan. k&h, Turku 2006: 7-17.
 • ”Televisio, tietokone ja tietämisen politiikka. Tietämisen teknologiat vuoden 1975 tv-dokumentissa Maailmantelevisio”, Hannu Salmi, Petri Paju, Jussi Parikka, Petri Saarikoski, Tanja Sihvonen ja Jaakko Suominen: Välimuistiin kirjoitetut. Lukuja Suomen tietoteknistymisen kulttuurihistoriaan. k&h, Turku 2006: 55-79.
 • ”Lopuksi: Historia romanssina ja uhkana”, Hannu Salmi, Petri Paju, Jussi Parikka, Petri Saarikoski, Tanja Sihvonen ja Jaakko Suominen: Välimuistiin kirjoitetut. Lukuja Suomen tietoteknistymisen kulttuurihistoriaan. k&h, Turku 2006: 205-207.
 • ”Rautatieasemalla ja junassa”, Turistin tilat. Tilallisuus modernin matkustajan kokemuksissa. Toimittaneet Leila Koivunen, Taina Syrjämaa ja Ilse-Mari Söderholm. Turun Historiallinen Yhdistys, Turku 2006: 25-38.
 • ”Mainonnan kuva televisioiden käyttäjämaailmasta”, Innoa ja intoa muotoilussa. Toimitus: Leena Järvelä, Marjatta Hietaniemi & Laura Luostarinen. Salon taidemuseon julkaisuja 6. Salo: Salon taidemuseo 2005: 8-17.
 • ”Kuvitellut Einsteinit”, teoksessa: Suhteellista? Einsteinin suhteellisuusteorian jäljillä. Toim. Jan Rydman. Helsinki: Yliopistopaino & Tieteellisten seurain valtuuskunta 2005: 31-37.
 • ”Avaa sydämesi mulle: Fredin tähtikuva, tunteellinen mies ja suomalainen iskelmäkulttuuri vuonna 1974”, teoksessa: Saanko luvan? Iskelmä-Suomen ilmiöitä 1900-luvulla. Toim. Leena Rossi. Turku: k&h 2005: 101-119.
 • ”Erasmus Rotterdamilainen ja hyvien tapojen historia”, teoksessa Erasmus Rotterdamilainen: Kultainen kirja nuorten hyvistä tavoista. Suomentaneet Heli Paalumäki ja Hannu Salmi. Turku: Faros-kustannus Oy 2005: 96-122.
 • “History of the Senses”, 20th International Congress of Historical Sciences 3-9 July 2005. University of New South Wales, Sydney, Australia. Sydney: 187-190.
 • “Preface”, In: History in Words and Images. Proceedings of the Conference on Historical Representation held at the University of Turku, Finland, 26–28 September 2002. Edited by Hannu Salmi. Turku: University of Turku 2005: 5-6.
 • ”Matkalla maailmankylään”, Maailmankulttuurin synty. Toim. Eero Kuparinen. Uudistettu laitos. Kirja-Aurora, Turku 2004: 344-367.
 • ”Aikakoneen matkassa: H.G. Wells ja Robert W. Paul 1895”, Mediaa kokemassa: koosteita ja ylityksiä. Experiencing the Media: Assemblages and Cross-overs. Tanja Sihvonen & Pasi Väliaho, toim./ed. Taiteiden tutkimuksen laitoksen julkaisuja, sarja A, no. 53. Mediatutkimus, Turun yliopisto 2003: 29-45.
 • ”Hollywoodin glamouria”, Eilispäivän Suomi. Jälleenrakennuksesta yltäkylläisyyteen. Oy Valitut Palat – Reader’s Digest Ab, Helsinki 2003: 248-251.
 • ”Kotimaisen elokuvan huippuvuodet”, Eilispäivän Suomi. Jälleenrakennuksesta yltäkylläisyyteen. Oy Valitut Palat – Reader’s Digest Ab, Helsinki 2003: 172-175.
 • ”Kun TV-tuli taloon”, Eilispäivän Suomi. Jälleenrakennuksesta yltäkylläisyyteen. Oy Valitut Palat – Reader’s Digest Ab, Helsinki 2003: 298-301.
 • ”Karnevaali kaukomailla. Lomamatkailu populaarikulttuurissa”, Elämyksiä elämääsi. 40 vuotta Aurinkomatkoja. Toimittanut Tom Selänniemi. Otava, Helsinki 2003: 69-83.
 • ”Nousukausi. Katse kotimaisen elokuvan menestyksen tekijöihin”, Taju kankaalle. Uutta suomalaista elokuvaa paikantamassa. Toimittaneet Kimmo Ahonen, Janne Rosenqvist, Juha Rosenqvist ja Päivi Valotie. Kirja-Aurora, Turku 2003: 13-21.
 • ”Esplanadilta tukkijoelle. Elokuvan maisema ja kansallinen omakuva”, Suomen kulttuurihistoria. Osa 3: Oma maa ja maailma (1870–1945). Toimittajat Anja Kervanto Nevanlinna ja Laura Kolbe. Tammi, Helsinki 2003.
 • “Guns Don’t Talk”, Seppo Renvall. Films and Videos 1991-2001. 25th Bienal de São Paulo 23.3.–2.6.2002. FRAME Finnish Fund for Art Exchange, Helsinki 2002, p. 12-13.
 • ”Pyhyys ja intohimo. Suudelman lyhyt historia”, 30-vuotias tunteilee. Toim. Kimi Kärki. Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineen juhlakirja. Turun yliopiston historian laitos. Julkaisuja 61. Kulttuurihistoria, Turku 2002: 92-95.
 • ”Muutoksen mielikuva ja aikalaiskokemus”, Dialogus. Historian taito. Toim. Meri Heinonen, Leila Koivunen, Sakari Ollitervo, Heli Paalumäki, Hannu Salmi ja Janne Tunturi. Kirja-Aurora, Turku 2002: 400-413.
 • ”Menneisyys, tulevaisuus, vieras maa”, Muille maille vierahille. Kalervo Hovi ja yleinen historia. Turun Historiallinen Yhdistys, Turku 2002: 517-529 (written together with Heli Paalumäki)
 • ”Tietoyhteiskunta ja talouskriisi. Informaatioteknologinen näkökulma 1990-luvun lamaan”, Lamakirja. Näkökulmia 1990-luvun talouskriisiin ja sen historiallisiin konteksteihin. Toim. Helena Blomberg, Matti Hannikainen & Pauli Kettunen. Kirja-Aurora, Turku 2002: 321-340.
 • ”’Kuuluisaa Salora-laatua’. Television konstruointia Salora-mainoksissa 1974–87”, Sähköä, säpinää, wapinaa. Risteilyjä teknologian kulttuurihistoriassa. Toimittanut Tanja Sihvonen. Turun yliopiston historian laitos. Julkaisuja n:o 59. Turku 2001: 111-122.
 • ”Onko tuoksuilla ja äänillä menneisyys? Aistiympäristön historia tutkimuskohteena”, Kulttuurihistoria. Johdatus tutkimukseen. Toimittaneet Kari Immonen ja Maarit Leskelä-Kärki. Tietolipas 175. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2001: 339-357.
 • ”Menneisyyskokemuksesta hyödykkeisiin – historiakulttuurin muodot”, Jokapäiväinen historia. Toimittaneet Jorma Kalela ja Ilari Lindroos. Tietolipas 177. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2001: 134-149.
 • ”Cinema, Tourism, and Everyday Life. From Virtual Experiences to Traveling Cultures”, Traffic, Needs, Roads: Perspectives on the Past, Present and Future of Roads in Finland and the Baltic Area. Finnish National Road Administration, Helsinki 2000, p. 115-121.
 • ”La visione di Wagner: L’Opera d’arte totale”, Richard Wagner, Progetto Gesamtkunstwerk: musica, danza, parola. 12 agosto 2000, Giardini di Villa Rufolo, Ravello. Fondazione Léonide Massine, Ravello 2000, p. 8-10.
 • ”Finland’s First Wagner Performance: the Riga German Opera Visits Helsinki in 1857”, Die Geschichte des deutschsprachigen Theaters im Ausland: Von Afrika bis Wisconsin – Anfänge und Entwicklungen. A History of the German-language Theatre Abroad: From Africa to Wisconsin – Beginnings and Developments. Hrsg. von Laurence Kitching. Peter Lang, Frankfurt am Main 2000, p. 55-61.
 • ”Richard Wagner’s Musik in Finnland nach 1945”, Zur Neuorientierung der finnisch-deutschen Kulturbeziehungen nach 1945. Beiträge von Teilnehmern des finnisch-deutschen Seminars 19.5.-23.5.1999. Veröffentlichungen der AUE-Stiftung 11. Villingen-Schwennigen 2000, p. 129-133.
 • ”’Härmän jätkä maasta mämmin’. Suomalainen turisti iskelmän kuvaamana”, Pohjan tähteet. Populaarikulttuurin kuva suomalaisuudesta. Toim. Hannu Salmi & Kari Kallioniemi. BTJ Kirjastopalvelu Oy, Helsinki 2000: 166-191.
 • ”Mieletön maailmanhistoria. Historiallisen komedian nauru menneisyydelle”, Populaarin lumo. Mediat ja arki. Toim. Anu Koivunen, Susanna Paasonen ja Mari Pajala. Turun yliopiston taiteiden laitoksen julkaisuja, sarja A, n:o 46. Mediatutkimus. Turku 2000: 389-406.
 • ”Nauru menneisyydelle. Historiankirjoitus ja huumori”, Jäljillä. Kirjoituksia historian ongelmista. Osa 1. Toimituskunta: Pauli Kettunen, Auli Kultanen, Timo Soikkanen. Juhlakirja Jorma Kalelalle hänen 60-vuotispäivänään 12.11.2000. Kirja-Aurora, Turku 2000: 187-201.
 • ”’Mä joka päivä töitä teen’. Suomalaisen iskelmän työläinen 1950-luvulta 1980-luvulle”, Naurava työläinen, naurettava työläinen. Näkökulmia työväen huumoriin. Toimittaneet Joni Krekola, Kirsti Salmi-Niklander ja Johanna Valenius. Väki Voimakas 13. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Saarijärvi 2000: 200-219.
 • ”’Autohurjastelua – surulliset seuraukset’. Autoliikenteen uhka Varsinais-Suomessa 1911–14”, Sata lasissa. Toim. Ismo Vähäkangas. Turun Historiallinen Arkisto 54. Turku 2000: 37-50. (kirjoitettu yhdessä Juha Kaitasen kanssa)
 • ”Onko tuoksuilla ja äänillä menneisyys? Aistien historia tutkimuskohteena”, Tiede ja edistys 1/2000: 52-75.
 • ”Cultural History of Technology”, Teknikan Waiheita 18/2000: 5-13. (kirjoitettu yhdessä Jaakko Suomisen kanssa)
 • ”’Huominen on eilinen’. Historialliset viitteet TV-sarjassa Star Trek”, Wider Screen 4/1999 (Internet-julkaisu, 10 s.)
 • ”’Ajan tomu’ ja ’unhon kinos’. Muistamisen tuska sodanjälkeisessä suomalaisessa iskelmässä”, Arjen muisti ja unohdus. Jokapäiväinen elämä historian valoissa ja varjoissa. Toim. Taina Syrjämaa. Historian laitoksen julkaisuja n:o 53. Turun yliopisto, Yleinen historia. Turku 1999: 15-31.
 • ”Vad är ett filmhistoriskt faktum?”, Häften för kritiska studier 3/1999, p. 4-12.
 • ”’Metsässä syntyneet’ ja silva Hercynia. Roomalaisen kirjallisuuden käsityksiä germaanisesta metsästä”, Pitkät jäljet. Historioita kahdelta mantereelta. Professori Reino Kerolle hänen täyttäessään 60 vuotta 2.3.1999. Toimittanut Eero Kuparinen. Turun yliopiston historian laitos. Julkaisuja 48. Turku: 329-341.
 • ”24 Suomea sekunnissa. Miten suomalainen elokuva löysi maiseman”, Suomi. Maa, kansa, kulttuurit. Toimittaneet Markku Löytönen ja Laura Kolbe. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 753. Helsinki: 124-135.
 • ”Elämän tragedia. Katastrofin pelon historiaa”, Kun aika loppuu. Kuolema historiassa. Toimittanut Eero Kuparinen. Turun yliopiston historian laitos. Julkaisuja n:o 52. Yleinen historia, Turku 1999: 105-119.
 • ”Hat Richard Wagner Finnland besucht?”, Am Rande der Ostsee. Aufsätze vom IV. Symposium deutscher und finnischer Historiker in Turku 4.-7. September 1996. Herausgegeben von Eero Kuparinen. Publikationen des Instituts für Geschichte, Nr. 14. Universität Turku, Finnland. Turku 1998, p. 154-160.
 • ”‘Näyttämölle asettanut – ei kukaan’. Tekijyyden ongelma suomalaisessa näytelmäelokuvassa 1907-16”, Lähikuva 2/1998, p. 5-21.
 • ”Tanssivalokuva kulttuurin kuvana. Miten valokuva kertoo menneestä?”, Valokuvan tanssi. Suomalaisen tanssin kuvat 1890-1997. Dance in Finnish Photography. Toimittajat: Hanna-Leena Helavuori, Jukka Kukkonen, Riitta Raatikainen, Tuomo-Juhani Vuorenmaa. Pohjoinen, Oulu 1998, p. 181-190.
 • ”Elokuva, mentaliteetti ja ‘suomalaisuus’”, Suomalaisten kulttuurihistoria. Opiskeluopas. Toim. Maija Mäkikalli, Katriina Mäkinen ja Paavo Oinonen. Turku 1998, p. 72-77.
 • ”’Kaunis alku kotimaiselle teollisuudelle’. Suomalaisen näytelmäelokuvatuotannon varhaisvaiheet (1907-13) kansallisena projektina”, Wider Screen 1/1998 (Internet-lehti, 13 p.)
 • ”Tunnin kestävä taidefilmi”: Sylvi – ensimmäinen suomalainen pitkä näytelmäelokuva, teoksessa Filmin tähden. Suomen elokuva- arkisto 40 vuotta. Toim. Matti Lukkarila, Olavi Similä ja Sakari Toiviainen. Suomen elokuva-arkisto, Helsinki 1997, p. 107- 124.
 • ”Sano se suomeksi”, teoksessa Pajasta palatsiin. Turun elokuvaelämän historia. Toimittaneet Ari Honka-Hallila, Hanna Kangasniemi ja Hannu Salmi. Turku 1997, p. 94-107
 • ”Teatterista elokuvaksi. Toivo Hämerannan elokuvaura”, teoksessa Pajasta palatsiin. Turun elokuvaelämän historia. Toimittaneet Ari Honka-Hallila, Hanna Kangasniemi ja Hannu Salmi. Turku 1997, p. 126-141.
 • ”Menneisyyden varjot. Elokuva historioitsijan lähdeaineistona”, Työkalut riviin. Näkökulmia yleisen historian tutkimusmenetelmiin. Toim. Eero Kuparinen. Turun yliopiston historian laitos. Julkaisuja n:o 43. Turku 1997, p. 187-208.
 • ”Musiikin eeppinen ekspansio. Musiikki ja historiallisuuden vaikutelma Hollywoodin antiikkispektaakkeleissa”, Lähikuva 2/1996, p. 31-45.
 • ”Elokuva, mentaliteetti ja suomalaisuus”, teoksessa Olkaamme siis suomalaisia. Kalevalaseuran vuosikirja 75-76. Toim. Pekka Laaksonen & Sirkka-Liisa Mettomäki. Helsinki 1996: 91-96.
 • ”Matkalla maailmankylään? Tiedonkulun ja viihteen ikuinen vallankumous”, Maailmankulttuurin synty. Toim. Eero Kuparinen. Turun yliopiston historian laitos. Julkaisuja n:o 37. Turku 1996, p. 239-260.
 • ”Kasvot kuvaruudussa”, teoksessa Lääkäri, lukkari, talonpoika, duunari. Lukuja suomalaisten historiaan. Toimittanut Vuokko Aromaa. Keuruu 1996, p. 347-367.
 • ”Lissabonin maanjäristyksestä Estonian katastrofiin. Onnettomuusuutisointi ja ‘tulevan pahan pelko’”, teoksessa Lopun alku. Katastrofien historiaa ja nykypäivää. Turun yliopiston historian laitos. Julkaisuja n:o 39. Turku 1996, p. 21- 40.
 • ”Kaupunkikuvan ongelma mykkäkauden suomalaisessa näytelmäelokuvassa”, teoksessa Kuva ja historia. Toim. Timo Soikkanen ja Vesa Vares. Turun Historiallinen Arkisto 50. Turku 1996, p. 145-163.
 • ”Spektaakkeli monumenttina. Historiallisuuden merkkejä amerikkalaisissa antiikkispektaak-keleissa”, Filmihullu 4/1996, p. 10-15.
 • ”’Merkillinen regissööri…’ Tekijyys ennen auteur-politiikan aikaa”, Filmihullu 3/1996, p. 44-46.
 • ”Tulevan pahan pelko. Onnettomuuksien historiaa esiteollisesta teolliseen aikaan”, teoksessa Monta tietä menneisyyteen. Omistettu professori Keijo Virtaselle ja apulaisprofessori Kari Immoselle heidän täyttäessään 50 vuotta. Toimittajat: Leena Rossi ja Hanne Koivisto. Turun yliopisto. Historian laitoksen julkaisuja n:o 33. Kulttuurihistoria. Turku 1995, p. 137-153.
 • ”Kanarian Kalle ja Palman mainingit. Turisti suomalaisen elokuvan ja iskelmän kuvaamana. Summary: The Finnish Tourist as Reflected by Films and Pop Songs”, Mikä maa, mikä valuutta. Matkakirja turismin historiaan. Toim. Auvo Kostiainen & Katariina Korpela. Turun yliopiston historian laitos. Julkaisuja n:o 35. Turku 1995, p. 190-224.
 • ”Tanssi yli historian. Suomen menneisyys elokuvan kuvaamana”, teoksessa On maamme Suomi. Isänmaan historia kotimaisen näytelmäelokuvan kuvastimessa. Toim. Kari Uusitalo & Kai Vase. Edita, Helsinki 1995, p. 6-21.
 • ”Elämän tragedia – katastrofin pelon historiaa”, Historiallinen Aikakauskirja 3/1995, p. 195-203.
 • ”Color, Spectacle and History in Epic Film”, Fotogenia. Storie e teorie del cinema 1. Il colore nel cinema. Bologna 1995, p. 297-301.
 • ”Colore, spettacolo e storia nel cinema epico”, Fotogenia. Storie e teorie del cinema 1. Il colore nel cinema. Bologna 1995, p. 115-124.
 • ”Die Sucht nach dem ‘germanischen Ideal’. Bernhard Förster als Wegbereiter des Wagnerianismus”, Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 6/1994, p. 485-496.
 • ”Kansalliset vähemmistöt ja muukalaiskansat studiokauden suomalaisessa näytelmäelokuvassa”, Historian vähemmistöt. Turun Historiallinen Arkisto 48. Toim. Auvo Kostiainen. Turku 1994, p. 143-172.
 • ”‘Kunnioittakaa saksalaisia mestareitanne…’ Richard Wagner ja Nürnbergin mestarilaulajat”, teoksessa Myytti, maailmojen kaiku. Julkaisija: Helsingin Kaupunginorkesteri. Helsinki 1994, p. 34-44.
 • ”Elokuva, turismi ja arkipäivä. Metodisia näkökulmia matkailun historiaan”, teoksessa Matkakuumetta. Matkailun ja turismin historiaa. With English summaries. Toimittanut Taina Syrjämaa. Turun yliopiston historian laitos. Julkaisuja n:o 31. Turku 1994, p. 17-38.
 • ”Kamera kiertää – yli Atlantin. Kolumbus-fiktioiden vaiheita”, Elävän kuvan vuosikirja 1992. Painatuskeskus Oy, Helsinki 1993, p. 28-35.
 • ”Kohti elokuvan kulttuurihistoriaa”, teoksessa Elokuvahistorian lukukirja. Toimittanut Hannu Salmi. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja, sarja A:9. Turku 1993, p. 17-25.
 • ”Elokuvan synty ja leviäminen”, teoksessa Elokuvahistorian lukukirja. Toimittanut Hannu Salmi. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja, sarja A:9. Turku 1993, p. 26-31.
 • ”Elokuvan katsomisen historiaa”, teoksessa Elokuvahistorian lukukirja. Toimittanut Hannu Salmi. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja, sarja A:9. Turku 1993, p. 35-36.
 • ”Taide- ja populaarielokuva eriytyvät”, teoksessa Elokuvahistorian lukukirja. Toimittanut Hannu Salmi. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja, sarja A:9. Turku 1993, p. 95-98.
 • ”Ihmisen suhde tekniikkaan eri aikakausina”, teoksessa Artikkeleita tekniikan ja teknologian historiasta. Opettajien kesäkurssi 15.-17.6.1992. Toim. Kustaa H.J. Vilkuna. Suomen historian julkaisuja 17. Jyväskylän yliopisto. Historian laitos. Jyväskylä 1993, p. 7-18. (kirjoitettu Reino Keron kanssa)
 • ”Sodan, säännöstelyn ja jälkihoidon vuodet 1941–52”, Suomen Kansallisfilmografia. Osa 3: 1942–1947. Julkaisija: Suomen elokuva-arkisto. Painatuskeskus, Helsinki 1993, p. 19-23.
 • ”Turkulainen välinäytös. Aarne ja Eino Kivimäen elokuvaura”, Suomen Kansallisfilmografia. Osa 3: 1942–1947. Julkaisija: Suomen elokuva-arkisto. Painatuskeskus, Helsinki 1993, p. 297- 306.
 • ”On the Nature and Structure of Historical Narration”, Storia della Storiografia–History of Historiography 23/1993, p. 123-133.
 • ”Ein alltäglicher Genius oder eine genialer Handwerker? Die Arbeitsweisen und Arbeitspläne Richard Wagners”, Archiv für Kulturgeschichte 1/1993, p. 113-121
 • ”The Indian of the North. Western Traditions and Finnish Indians”, Film and History, Vol. XXIII. Special Issue: The Hollywood Indian. Edited by Peter C. Rollins. Nos. 1–4/1993, p. 27- 43.
 • ”Sociohistorical Context and the Change of Meanings in Cinema, especially from the Perspective of Using Filmic Evidence in Historical Studies”, in: On the Borderlines of Semiosis: Proceedings from the ISI conference in Imatra, July 1991. Edited by Eero Tarasti. Acta semiotica Fennica. Publications of the International Semiotics Institute at Imatra, No. 3. Imatra 1993, p. 301-311.
 • ”Meillehän Hannibal ei olekaan ‘ryssä’…” Historia, politiikka ja Scipio Africanus (1937)”, Lähikuva 3–4/1993, p. 69-77.
 • ”‘Pyhäkoulujen kilpailija’ vai ‘kokoava keskipiste’? Suomalaista televisiokeskustelua 1940- ja 50-luvuilla”, Lähikuva 1/1992, p. 28-37.
 • ”IKL:n ja Suomi-Filmin yhdysmies. Ilmari Unho (1906–1961) puolueaktiivina ja elokuvaohjaajana”, teoksessa Turun Historiallinen Arkisto 47. Toim. Timo Soikkanen. Julkaisija: Turun Historiallinen Yhdistys. Grafia Oy, Turku 1992, p. 209- 231.
 • ”Historiatieteellisen kerronnan rakenteesta”, Historiallinen Aikakauskirja 3/1992, p. 253-260.
 • ”‘Richard Wagner, suuri sävelseppo ja runoilija…’ Bruno Nurmen Wagner-elämäkerta (1923)”, Synteesi 1-2/1991.
 • ”Richard Wagner Suomessa. Suomalaisen Wagner-reseption mahdollisuudet 1800-luvulla”, Faravid 14/1990 (artikkeli on ilmestynyt myös eripainoksena otsikolla Hannu Salmi: Richard Wagner Suomessa. Suomalaisen Wagner-reseption mahdollisuudet 1800-luvulla. Zusammenfassung: Richard Wagner in Finnland. Zu den Möglichkeiten einer finnischen Wagner-Rezeption im 19. Jh. Oulun yliopisto. Historian laitos. Eripainossarja n:o 254. Oulu 1991)
 • ”Arkinen genius vai nerokas käsityöläinen? Richard Wagnerin työtavat ja -suunnitelmat”, teoksessa Arjen merkit. Arki, taide ja tutkimus. Kirjastopalvelu, Helsinki 1991.
 • ”Autokulttuuri ja vauhdin maailma”, teoksessa Auto, terveys ja ympäristö. Toim. Päivi Santalahti et al. Gaudeamus, Helsinki 1991, p. 21-30.
 • ”‘Pula-ajan kuva’. Sota-ajan säännöstely ja Suomi Filmin Poretta (1941)”, Lähikuva 1/1991, p. 22-33.
 • ”Richard Wagnerin perintöä puolustamassa – Tri Bernhard Förster (1843-89) Wagnerin ajatusten tulkitsijana ja toteuttajana”, Faravid 13/1989, artikkeli on ilmestynyt myös eripainoksena otsikolla Hannu Salmi: Richard Wagnerin perintöä puolustamssa. With summary: Defending the Heritage of Richard Wagner. Oulun yliopisto. Historian laitos. Eripainossarja n:o 229. Oulu 1990.
 • ”Historiakuvan ongelma elokuvassa – 50- ja 60-lukujen raamattu- ja antiikkispektaakkelit”, Historiallinen Aikakauskirja 3/1990.
 • ”Paras mahdollisista maailmoista? Yhteiskunta ja sivistys TV- sarjassa Star Trek”, Lähikuva 2/1990.
 • ”Elokuva historiantutkimuksen kohteena”, Lähikuva 4/1990, p. 6-19.
 • ”Tieteellisistä oivalluksista teolliseen ‘vallankumoukseen’”, teoksessa Kivikirveestä tietotekniikkaan. Tekniikan sosiaalihistoriaa kivikaudesta nykypäivään. Toim. Reino Kero ja Hannu Kujanen. Turun yliopiston historian laitoksen julkaisuja n:o 21. Turku 1989.
 • ”…Jumalan armosta kuolen italialaisena – Luchino Viscontin Tiikerikissan kulttuurihistoriallista taustaa”, teoksessa Ihmisen muotoinen elokuva. Kirjoituksia Luchino Viscontista. Toim. Pertti Hyttinen. Chydenius-Instituutti. Tutkimuksia n:o 28. Kokkola 1987.
 • ”Retoriikasta kansallisuuden mytologiaan”, teoksessa Nihilismus, Karrierismus und Geschichtswissenschaft. Alutuksia historiateoreettiseen keskusteluun. Toim. Jukka Sarjala. Turku 1985.
 • ”Wagner ja Lévi-Strauss: saksalaisuus myyttinä”, Synteesi 4/1985.
 • ”Lännenelokuvan binäärisestä analyysista”, Synteesi 1/1985.

5. Reviews in International Journals

 • “Review: Richard Wagner, Sämtliche Briefe. Vol. 18”, Fontis Artis Musicae 58 (2) 2011: 201-204.
 • “Historical Documentary and the Use of History”, Historisk tidskrift 1/2005: 114-116.
 • ”Gregory Nava’s On the American Dream in the 20th Century: The American Tapestry”, Film & History. An Interdisciplinary Journal of Film and Television Studies Vol. 30 Nr. 1, March 2000, p. 69.
 • ”Film and History in Scandinavia”, Film & History. An Interdisciplinary Journal of Film and Television Studies Vol. 28, Nr. 3-4 (1998), p. 109-110.
 • “An Atlas of Finnish Film”, The Nordicom Review of Nordic Mass Communication Research 2/1993, p. 75-77.

6. Other Articles

 • “Intohimon hulluutta ja kylmää sotaa. 1980-luvun mediakulttuurin muistijälkiä”, AVEK. Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus 1/2013 19.4.2013: 14-17.
 • “Rethinking Aboagora”, Approaching Religion 1(2) 2011: 58–59.
 • “Veikko Litzen in memoriam”, Historiallinen aikakauskirja 109 (2) 2011: 243–244.
 • “Henki ja pelto”, Aurora (1) 2011: 27
 • “Kulttuurihistorian mieli”, Kulttuurihistoria Nyt. Turku 2007: 5-7.
 • “Suomalainen muinaisuus ja kansallinen historiakuva”, Historiallinen Aikakauskirja 4/2006.
 • “Kulttuurihistorian ongelma”, Historiallinen Aikakauskirja 2/2006: 199-202.
 • ”’Suuri sävelseppo ja runoilija’. Bruno Nurmen Wagner-elämäkerta (1923)”, Wagneriaani, syksy 2006: 24-27.
 • ”Wagner itämeren rannalla: Riian kapellimestari ja Lentävä hollantilainen”, Wagneriaani. Suomen Wagner-Seuran julkaisu n:o 26, Syksy 2005: 17-21.
 • ”Unelmien hetki ja onnen lupaus. Johdatus elokuvasuudelman kiehtovaan maailmaan”, Peili 3/2003: 10-14.
 • ”Brünnhilden ja Siegfriedin suukko. Wagner-suudelmien jäljillä”, Wagneriaani n:o 23, kevät 2004: 26–30.
 • “Wagner’s Tour of Russia in 1863”, Wagner News Vol. XXVIII, No. 3 December 2002: 1-15.
 • ”’Ansichten aus Helsingfors’: kotimaisen elokuvan historiaa verkossa”, Agricolan Tietosanomat 3-4/2001 (5 s., verkkojulkaisu).
 • ”Richard Wagner ja tulevaisuuden ongelma”, Grane 2/2001: 63-70.
 • ”Richard Wagner und das Problem der Zukunft”, Grane 2/2001: 71-75.
 • ”Historiallinen fiktio ja historiankirjoitus”, Historioita ja historiallisia keskusteluja (opetusympäristö, Internet-julkaisu 2001). (5 s.)
 • ”Richard Wagner in Riga, 1837–39”, Wagner News Vol. XXVI, No. 1, January 2000, p. 1-9.
 • ”Salonkikonsertteja ja yhdistystoiminaa. 1800-luvun suomalaisen Wagner-reseption luonnostelua Riian Tannhäuser-vierailusta Wagnerföreningeniin”, Wagneriaani. Suomen Wagner-Seuran julkaisu n:o 12, p. 14-21.
 • ”Wagner and Bismarck”, Wagner News. The Wagner Society of America – Chicago, Illinois. Volume XXIV, No. 3, November 1998, p. 1-6.
 • ”’Taatusti ei-taidetta’. Mitä populaarikulttuuri on?”, Maamme CD (cd-rom, hypermedia). WSOY, Helsinki 1998. (3 p.)
 • ”’Taatusti ei-taidetta!’ – mitä populaarikulttuuri on?”, Facta 2001. Täydennysosa 1998. WSOY, Porvoo 1998, p. 49-51.
 • ”Ruudun takaa – silmäys sarjakuvaan”, Lähikuva 1/1998, p. 3-6.
 • ”Kuviteltu menneisyys”, Tieteessä tapahtuu 5/1998, p. 28- 32.
 • ”‘Juna saapuu raiteelle 2’: Odottamisen historiaa”, Tieteessä tapahtuu 8/1998, p. 43-48.
 • ”’Im fernen Norden’. Introducing Wagner in Finland”, Wagner News. The Wagner Society of America – Chicago, Illinois. Volume XXIII, No. 3, December 1997, p. 1-4.
 • ”Itämeri musiikkiympäristönä”, Tieteessä tapahtuu 4/1997, p. 30-33.
 • ”’Im fernen Norden’. Wagnerin vuodet Liivinmaalla 1837-39”, Wagneriaani. Suomen Wagner-Seuran julkaisu n:o 11, p. 13-18.
 • ”Punainen historia. Kiinalaisen historiallisen elokuvan tunnusmerkkejä”, Kiina kankaalla. Kiinalaisen elokuvan festivaali, Turku 27.10.–2.11.1997. Toim. Heidi Kuusisto ja Susanna Kärki. Turku 1997, p. 34-36.
 • ”’Härmän jätkä maasta mämmin.’ Suomalaisen iskelmän anonyymi turisti”, Hyvinvointikatsaus 2/1996, p. 26-29.
 • ”Wagnerin varjossa – ja loisteessa. Suomen Wagner-Seuran viisivuotinen taival”, Suomen Wagner-Seuran julkaisuja n:o 8 (kevät 1996), p. 5-9.
 • ”Heimlichkeiten, Missverstehen, Hass. Mehr Soll als Haben: Bismarck, Wagner und die deutsche Einheit”, Frankfurter Allgemeine Zeitung 12. August 1995 (co-author Dieter Borchmeyer).
 • ”Thüringenistä koilliseen. Richard Wagnerin Tannhäuserin esityshistoriaa Itämeren alueella”, Suomen Wagner-Seuran julkaisu n:o 6 (kevät 1995), p. 4-9.
 • ”Ihmiskunnan muisti vai unohduksen väline. Elävän kuvan mahdollisuuksista historianopetuksen tukena”, Peili 2/1995, p. 22-23.
 • ”Kuningas ja mesenaatti. Ludwig II:n syntymästä 150 vuotta”, Suomen Wagner-Seuran julkaisu n:o 7 (syksy 1995), p. 14-15.
 • ”Äänetön instrumentti. Tahtipuikon historiaa”, Suomen Wagner- Seuran julkaisu n:o 5 (syksy 1994), p. 16-17.
 • ”Graalin puolustaja vai Wagner-syndikaatti? Bayreuthin piiri Wagner-kuvaa vaalimassa”, Suomen Wagner-Seuran julkaisu n:o 3 (syksy 1993), p. 19-23.
 • ”‘Richard der Deutsche’ Kommentteja Eero Tarastin kirjoitukseen ‘Wagnerin saksalaisuus’ (Synteesi 1/1993)”, Synteesi 2/1993, p. 74-80.
 • ”Kävikö Richard Wagner Imatralla vuonna 1863?”, Museoviesti 1/1992, p. 6-11.
 • ”Kävikö Richard Wagner Imatralla vuonna 1863?”, Suomen Wagner- Seuran julkaisu n:o 1 (syksy 1992), p. 5-15; kirjoitus on laajennettu esitys Museoviestissä julkaistusta artikkelista
 • ”Kunnia tai kuolema! Kaksintaistelun historiaa ja estetiikkaa”, Filmihullu 3/1990.
 • ”Varjostettua valoa. Sairaalamiljöö kirjallisuudessa ja elokuvassa”, Filmihullu 3/1990.
 • ”Anthony Quinn ja eksotismi”, Filmihullu 4/1990.
 • ”Villi Pohjola – suomalaisen lännenelokuvan vaiheet”, Filmihullu 3/1989
 • ”Ihmeellinen luonto. Elokuvien eläimet toiveiden ja pelkojen peilinä”, Filmihullu 7/1989.
 • ”Richard Wagner ja saksalaisuus”, Synteesi 1-2/1989.
 • ”Lemmen iloa vai kauhun hetkiä? Sairaalamiljöö kirjallisuudessa ja elokuvassa”, Oma markka 8/1988.
 • ”Vuosisadan kronikka? – Bertoluccin 1900 historiallisena visiona”, Filmihullu 1/1988.
 • ”Kaaos vai vallankumous? Sergio Leonen lännenelokuvat ja 60-luvun politisoituminen”, Filmihullu 4/1988.
 • ”Kaikkien aikojen draama – raamattu- ja antiikkispektaakkelien (yli)historiallisuudesta”, Filmihullu 3-4/1986.
 • ”Videokulttuuri kulutusyhteiskunnassa”, teoksessa Julkisuus ja julkisivut. Toim. Karl Holm. Turku 1986.
 • ”Hulluna maailmassa vai hullussa maailmassa? Screwball-komedian kierteiset näköalat”, Filmihullu 7/1984, kirjoitettu yhdessä Erkki Huhtamon, Harri Liuksialan ja Jukka Sihvosen kanssa.

7. Textbooks

 • Jari Aalto, Vuokko Aromaa, Jussi Hanska, Marja-Leena Hänninen, Jaana Nieminen, Marko Paju, Hannu Salmi: Kaikkien aikojen historia 4. Eurooppalainen maailmankuvan kehitys. Edita, Helsinki 2017 (220 s.)
 • Jari Aalto, Vuokko Aromaa, Jussi Hanska, Marja-Leena Hänninen, Jaana Nieminen, Marko Paju, Hannu Salmi: Kaikkien aikojen historia 2. Eurooppalainen ihminen. Edita, Helsinki 2008 (221 s.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s